Segundo os estatutos, as finalidades da nosa asociación son:

  • Unir a todos os fillos e orixinarios de Ourense provincia e capital, nunha ampla solidariedade moral e material.
  • Defender a cultura galega sempre e cando non ofreza obstáculos á fraternidade humana.
  • Manter unha sección de información sobre os principais asuntos de Ourense e Galicia na producción artística e científica.
  • Realizar festas típicas, para recreo dos nosos socios e familias.